Bemiddelingskosten

Bemiddelingskosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht door een makelaar of verhuurkantoor  omdat zij partijen, de huurder en de verhuurder, samenbrengen.

Als voormalig verhuurder heb ook ik in het verleden regelmatig gebruik gemaakt van een makelaars- of verhuurkantoor bij de zoektocht naar dé geschikte huurder. Het maken van een goede selectie, het plannen van bezichtigingen maar ook  de mogelijke kandidaten van alle noodzakelijke uitleg voorzien, dat kost tijd. Zeker op de zorgvuldige wijze die wij daarbij hanteerden.

Door een ‘bemiddelaar’ in te schakelen worden al deze werkzaamheden voor je uit handen genomen. Vooraf worden alle details besproken, vervolgens wordt een huurdersprofiel opgesteld en de zoektocht naar een geschikte match kan beginnen.

Na het vinden van de geschikte huurder factureert de bemiddelaar de bemiddelingskosten aan de verhuurder door. Doorgaans is deze som gelijk aan 1 maand huur.

Tot 1 juli 2016 was het heel gebruikelijk dat deze bemiddelingskosten ook nog eens aan de huurder werden gefactureerd. Als toetje werden de opmaakkosten voor de huurovereenkomst nog eens als extra post in rekening gebracht bij de huurder.  Kortom, een succesvolle bemiddeling leverde de bemiddelaar minimaal 2 maanden huur op.

Dienen van twee heren

Vanaf 1 juli 2016 is het zogenaamde ‘dienen van twee heren’ niet meer toegestaan. De Hoge Raad bepaalde namelijk op 16 oktober 2015 in een uitspraak onder meer het volgende:

Zodra een bemiddelaar in opdracht werkt van de verhuurder, mag de bemiddelaar geen bemiddelingskosten meer in rekening brengen bij de huurder. Ook niet op het moment dat de verhuurder geen bemiddelingskosten betaalt aan de bemiddelaar.

Maar mag de bemiddelaar dan nooit aan een huurder bemiddelingskosten in rekening brengen? Dit mag wel degelijk maar alleen op het moment dat de potentiële huurder zelf aan de bemiddelaar de opdracht geeft op zoek te gaan naar een geschikte woning. Deze woning mag daarbij niet al in het aanbod aanwezig zijn van de bemiddelaar. Met andere woorden er mag niet al sprake zijn van een opdrachtovereenkomst met betrekking tot die woning tussen verhuurder en bemiddelaar.

Maastricht

Onze mooie Bourgondische stad Maastricht kent een veelvoud aan nationaliteiten. Ieder jaar is het een komen en gaan van vele internationale studenten van met name Maastricht University, die in hun zoektocht naar een geschikte woonruimte tegen de nodige misstanden aanlopen.  Ze zijn doorgaans niet bekend met de Nederlandse wetgeving  en zullen in veel gevallen deze bemiddelingskosten zonder enig argwaan betalen. In een studentenstad ben je immers al heel blij als je überhaupt erin slaagt een woning te vinden.

Waar ik de laatste tijd toch wel van schrik is de toename in het aantal zaken bij Flegal Juridisch Advies met betrekking tot  bemiddelingskosten,  waarbij wij de belangen van de huurder behartigen. Met name de zaken waarbij de huurder op de hoogte is dat het de bemiddelaar niet is toegestaan ‘twee heren te dienen’ maar waarbij de bemiddelaar als reactie geeft dat zodra de bemiddelingskosten niet worden betaald, de woning gewoon naar iemand anders gaat.

Door deze praktijken worden de potentiële huurders met hun rug tegen de muur geplaatst en hebben ze op dat moment  geen schijn van kans om een geschikte woning te kunnen verkrijgen onder normale condities.  Op deze manier maakt de bemiddelaar misbruik van zijn positie als ook van de omstandigheden.

Kortom:

  • Is de verhuurder van een woning de opdrachtgever ten aanzien van de bemiddelaar? Dan hoeft de huurder geen bemiddelingskosten te betalen. Ook als de bemiddelaar de bemiddelingskosten niet in rekening brengt bij de verhuurder.
  • Geeft de huurder aan een bemiddelaar de opdracht om op zoek te gaan naar een woning, dan mag de bemiddelaar in beginsel de bemiddelingskosten wel opvoeren aan een huurder. Maakt de woning daarbij al deel uit van het aanbod van deze bemiddelaar, dan mogen de kosten niet in rekening worden gebracht.

Het antwoord op onze vraag of een bemiddelaar bemiddelingskosten in rekening mag brengen bij zowel de huurder als de verhuurder is dan ook: Nee, dit is niet toegestaan.

Als nuance voeg ik graag toe dat er in Maastricht en omstreken vele bemiddelaars gevestigd zijn die wel weten hoe het hoort en alles conform de juiste regels toepassen in deze.

Wil je graag nadere informatie of ben je van mening dat je ten onrechte bemiddelingskosten hebt moeten betalen en wil je dat Flegal Juridisch Advies je helpt bij het terugvorderen ervan, aarzel niet om contact met ons op te nemen. We staan je graag bij.

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke on Pixabay