Privacyverklaring Flegal Juridisch Advies

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, want jouw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we je precies uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we daarmee doen en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

Over Flegal Juridisch Advies

Wij zijn een juridisch adviesbureau. Hieronder vind je onze gegevens op een rijtje:

Adres Bunderstraat 82, 6231 EL Meerssen (Geen bezoekadres)
Website https://www.flegal.nl
E-mail info@flegal.nl
Telefoonnummer +316 55 36 46 05
Facebook.com /flegaljuridischadvies/
Linkedin.com /company/24782639/
KvK-nummer 72733160
Btw-nummer NL001826961B88

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatiegegevens bij bezoek aan onze website, betalingsgegevens en mogelijke persoonsgegevens uit de casus die jij aan ons voorlegt.

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heeft dat natuurlijk een reden. Wij verwerken jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

Voor welke doeleinden er persoonsgegevens worden verzameld

Wij verzamelen persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar, wij doen dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met jou, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met jou;
 • Het versturen van een nieuwsbrief, mits je je daarvoor hebt aangemeld;
 • Het analyseren van het gebruik van de website;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of uw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat door de aard van jouw adviesvraag of casus bijzondere persoonsgegevens van jou door ons worden verwerkt. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens wanneer jij deze zelf aan ons bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor je ze bekend maakte aan ons of wanneer je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Dit gebeurt er als je je persoonsgegevens niet verstrekt

Je hebt geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen echter onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met je te sluiten.

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Gerechtvaardigd belang

Fraudepreventie

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld zijn om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechstzaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Geschilbeslechting

Wanneer wij onze dienstverlening uitvoeren krijgen wij van onze cliënt persoonsgegevens van de wederpartij of diens jurist. Wij gebruiken deze gegevens onder andere voor de correspondentie over het geschil, maar natuurlijk ook voor de inhoudelijke behandeling ervan. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Immers, zonder deze gegevens kunnen wij onze overeenkomst met onze cliënt niet nakomen en onze werkzaamheden niet uitvoeren.

Statistieken gebruik website

Om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers op een pagina, maken wij gebruik van Matomo (voorheen Piwik). Deze tool registreert je IP-adres. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, omdat de inbreuk op jouw privacy minimaal is, terwijl wij juist erg veel kunnen leren van de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website en op deze manier onze website kunnen verbeteren.

Recht op bezwaar

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze.

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je ons toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken om de nieuwsbrief naar je te verzenden. Om er echt zeker van te zijn dat je je wilde inschrijven voor de nieuwsbrief, vragen we je na inschrijving even te bevestigen dat je je inschrijft. Je kunt je overigens op elk gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op onze website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je voornaam en bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als wij je persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen wij dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Reacties op blogberichten

Wanneer je een reactie achterlaat op een blogbericht ben je verplicht je naam en e-mailadres in te vullen. Bij je naam mag je gerust een pseudoniem gebruiken om je privacy te waarborgen.

Je e-mailadres en je IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van je IP-adres heeft geen grote gevolgen voor jouw privacy, aangezien we er niets anders mee doen dan spam tegen te gaan, terwijl wij er een groot belang bij hebben onze website spamvrij te houden. Wij anonimiseren de e-mailadressen bij de reacties periodiek.

Je reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

Je kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. Onze contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Delen met derden

Wij maken gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat je persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in ieder geval:

 • De hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan;
 • Onze administrateur;
 • De wederpartij en/of diens raadsman of -vrouw bij een conflict;
 • De partij die ons in staalt stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
 • De partij wiens dienstverlening we gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden;
 • De partij wiens dienstverlening we gebruiken om gegevens te bewaren (deze partij bevindt zich in de VS, maar is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield).

Het kan bovendien zo zijn dat we bij de uitvoering van onze dienstverlening genoodzaakt zijn bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Hierover informeren we je vooraf.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies en sessiecookies om de site goed te laten functioneren.

Je kunt cookies makkelijk verwijderen via je browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe je dat doet. Via de website Your Online Choices kun je bovendien uitzetten dat je advertenties te zien krijgt gebaseerd op jouw online gedrag.

Piwik

Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maken wij gebruik van Matomo (voorheen: Piwik). Wij beheren Matomo zelf en delen dus de anonieme gegevens van onze bezoekers niet met derde bedrijven.

Social media

Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Facebook

Aan Flegal Juridisch Advies is een Facebookpagina gekoppeld. Facebook plaatst een cookie op je device als je deze pagina bezoekt en op basis van die cookie verkrijgen wij anonieme statistieken over de bezoekers van onze Facebookpagina. De cookie blijft twee jaar actief, tenzij jij de cookie handmatig verwijdert.

Youtube

Soms plaatsen we een YouTube filmpje op onze website, bijvoorbeeld ter illustratie van een blog. Wanneer wij dat doen hebben wij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

Beveiligde verbinding

Jouw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden.

Bewaartermijnen

Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze dienstverlening zullen wij deze bewaren. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaren we de gegevens maximaal 36 maanden. Dit doen wij vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je je dossier nog nodig hebt en bij ons opvraagt of omdat een dossier alsnog vervolgactie nodig heeft.

Wat betreft factuurgegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijderen we drie maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. Je kan hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen ons best doen om er samen met jou uit te komen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.

Wijzigingen

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseren je daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we je informeren via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-08-2022.