Boete

Als het aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) ligt, zal de boete voor het illegaal onder(ver)huren van sociale huurwoningen, stijgen van 20.000 euro naar maximaal 83.000 euro. Op dit moment is er een behoorlijk tekort aan woningen, in het bijzonder aan sociale huurwoningen. Deze illegale onder(ver)huur veroorzaakt een nog groter tekort, waardoor mensen die, ondanks dat ze aan de voorwaarden voldoen, niet in aanmerking kunnen komen voor een woning.

Wat is het verschil tussen een sociale – en een vrije sector woning?

Ik heb er al eerder naar verwezen. Hieronder nogmaals een korte uitleg.
De term ‘sociaal’ zorgt vaak voor verwarring. Zo zijn er velen die denken dat dit de woningen zijn die je enkel kunt huren via een woningbouwcorporatie of – vereniging. Of dat deze woningen enkel gelegen zijn in de minder fraaie buurten. Dit is niet juist.
We spreken van een sociale huurwoning, zolang de kale huurprijs de maximale huurprijs van € 720,42 (2019) niet overschrijdt. Deze maximale grens, de liberalisatiegrens, wordt doorgaans jaarlijks, door de overheid vastgesteld. Dus huur je een woning bij een particuliere verhuurder en je betaalt maximaal €720,42, dan ben je huurder van een sociale huurwoning.
Woningen waarvan de kale huurprijs hoger is dan € 720,42 worden gezien als vrije sector woning.
Sociale huurwoningen zijn in beginsel voor de huurders met een laag- of middeninkomen. Huurders van een sociale woning kunnen bovendien in aanmerking komen voor huurtoeslag. De woningen zijn daarnaast voorzien van een maximum huurprijs. Deze prijs wordt berekend aan de hand van een puntensysteem en is mede gebaseerd op de kwaliteit van de woning.

Wat is het actuele probleem?

Ten eerste is er een aanzienlijke groep van huurders, die weliswaar als hoofdhuurder een woning huren, maar zelf elders verblijven. Hierdoor kunnen ze de woning voor meer geld onderverhuren. Soms komen we huurprijzen tegen die soms wel drie keer de toegestane huur bedragen. Of hoofdhuurders bewonen zelf maar een gedeelte van de woning en verhuren de logeerkamer aan een derde. Zo hebben ze een extra bron van inkomsten. Een tweede probleem is, de grote en vooral snelle groei van de vakantieverhuur. Daarbij bied je je volledige woning of een gedeelte ervan aan toeristen. Dat extra zakcentje, wat je daarmee kan verdienen, is voor veel huurders een aantrekkelijke manier om op relatief snelle manier geld te verdienen. Een overgroot deel van deze inkomsten, zal de staatskas echter nooit (volledig) bereiken.

Enkele gevolgen

Er is al een tekort aan woningen. Maar als de woningen die er zijn, dan niet eens beschikbaar zijn voor de mensen die er recht op hebben, krijg je te maken met enorm lange wachtlijsten. Het is daarbij al geen uitzondering meer, dat mensen langer dan 10 jaar moeten wachten vooraleer ze aanspraak kunnen maken op een woning.
Voor de hoofdhuurder kan illegale onderverhuur ook consequenties hebben. In de meeste huurovereenkomsten is een clausule opgenomen waarin staat dat het niet is toegestaan, althans zonder toestemming van de verhuurder of eigenaar van het pand, om de woning in gebruik af te staan en/of onder te verhuren. Illegale onder(ver)huur kan voor de huurder verregaande gevolgen hebben. De huurder pleegt wanprestatie. Uiteindelijk zou dit ontbinding van de huurovereenkomst betekenen. Je staat op straat en krijgt hoogstwaarschijnlijk een negatieve aantekening in het systeem van de woningvereniging. Uiteindelijk zal het uiterst moeilijk worden om überhaupt nog zelf in aanmerking te komen voor een woning.

Controle

Grotere woningcorporaties hebben momenteel al speciale speurders in dienst om de illegale onder(ver)huurders op te sporen. Dat opsporen is niet zo moeilijk. Het bewijs rondkrijgen is minder eenvoudig. Nu voelt het voor de corporaties als dweilen met de kraan open.

Verhogen boete een oplossing?

Of het verhogen van de boete een afschrikkende werking zal hebben en uiteindelijk zal leiden tot een meer eerlijke huurmarkt? We gaan het zien. Bovendien is het nog niet zover. Naar verwachting zal de minister deze week het wetsvoorstel indienen. Wordt vervolgd…….

Heb je vragen over huur- of verhuurzaken, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Image by Robert Prax on Pixabay