Voor je huis ben je op zoek naar nieuwe ramen. Een bedrijf komt langs en meet alles op. Niet veel later ontvang je de offerte. De verkopende partij biedt de offerte met veel genoegen aan met de mededeling dat het hierbij gaat om een ‘vrijblijvende offerte’.

 

‘Vrijblijvend’ is ook weer zo een term die heerlijk voor discussie vatbaar is. Menig consument denkt bij een vrijblijvende offerte dat het geen verplichtingen met zich meebrengt als ze uiteindelijk toch voor een andere verkopende partij kiezen. Of dat vrijblijvend te maken heeft of er al dan niet door de verkopende partij  kosten in rekening worden gebracht voor het opstellen van de offerte. Beide gedachten zijn helaas niet juist.

 

In een vrijblijvende offerte  wordt er geen termijn genoemd. De zogenaamde geldigheidstermijn. Jij bent daardoor niet verplicht als kopende partij om voor een bepaalde termijn te reageren op die offerte. De vrijblijvendheid van een offerte ziet juist op de rechten van de verkopende partij. De verkopende partij heeft namelijk het recht om op ieder moment de voorwaarden uit de offerte te wijzigen, zo ook de prijzen. Want stel dat de grondstoffen opeens twee keer zo duur zijn geworden of de verkopende partij heeft opeens het maximale aantal orders binnen gehaald waardoor ze jouw order niet meer kunnen verwerken? Dan is de verkopende partij niet gebonden aan die offerte. Ook niet nadat jij de offerte hebt aanvaard. De verkopende partij heeft immers het recht om de offerte alsnog te herroepen binnen korte termijn na jouw aanvaarding.

 

Kortom de vrijblijvendheid zit niet aan jouw zijde maar aan de zijde van de verkopende partij.

 

Hebben we te maken met een vaste offerte, dan is er wel een geldigheidstermijn opgenomen. Binnen die termijn mag de verkopende partij niets wijzigen aan de voorwaarden of aan de prijs zoals opgenomen in de offerte. Zodra jij als kopende partij de offerte accepteert, dient de verkopende partij de offerte zo uit te voeren zoals overeengekomen. In Nederland komt een overeenkomst in beginsel immers tot stand op het moment dat aanbod en aanvaarding samenkomen. Mocht in de tussentijd een prijsstijging hebben plaatsgevonden van de grondstoffen, dan is dit voor risico en rekening van de verkopende partij en heb jij als kopende partij het geluk dat je tijdig het aanbod hebt geaccepteerd.

 

Mocht het je toch in een situatie zijn gekomen waarbij je hulp nodig hebt met betrekking tot een aanbod, vrijblijvend of niet, of met een overeenkomst, neem gerust contact met ons op.