Het studiekostenbeding

Wet Werk & Zekerheid Sinds 1 juli 2015 bestaat de scholingsplicht voor werkgevers. Vanuit de wet Werk & Zekerheid, is de werkgever verplicht, zorg te dragen voor voldoende scholing. Hierdoor investeert de werkgever in cursussen en opleidingen voor de werknemer(s), om zo de kennis en of vaardigheden van de werknemer(s) te vergroten, die noodzakelijk (kunnen) [...]