‘Wederzijds goedvinden’ en ‘Instemming’

 

‘Wederzijds goedvinden’ en ‘instemming’, twee termen die we in deze miniblog uitleggen in relatie tot het arbeidsrecht.

 

Twee termen die binnen onze Nederlandse taal hetzelfde lijken te betekenen maar in de juridische praktijk niet alleen een andere inhoudelijke lading kennen maar ook andere (rechts)gevolgen met zich mee (kunnen) brengen. Bij Flegal is ons opgevallen dat deze twee termen niet voor iedereen even duidelijk zijn vandaar dat we ze graag even kort uitleggen.

 

Binnen het arbeidsrecht staan deze termen in relatie tot een arbeidsovereenkomst. Meer specifiek komen ze aan de orde wanneer er reden is om een arbeidsovereenkomst niet voort te zetten.  In feite hebben we twee smaken.

 

De eerste smaak is de opzegging met instemming. In deze situatie is het jouw werkgever die de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzegt. De instemming duidt op het feit dat jij als werknemer met deze opzegging akkoord gaat. In een schriftelijke verklaring maak jij dit als werknemer kenbaar aan je werkgever.

 

De tweede smaak is ontslag met wederzijds goedvinden. Het is jouw werkgever die het voorstel doet om de arbeidsovereenkomst, dus jouw dienstverband te beëindigen. Jij als werknemer bent het daarmee ens met je werkgever. Jij maakt hier samen met je werkgever verdere afspraken over. Deze afspraken leg je vast in een vaststellingsovereenkomst. In dit geval ook beëindigingsovereenkomst genoemd.

 

Bij opzegging met instemming heb je recht op WW-uitkering, mits je aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast heb je als werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je geen recht op de wettelijke transitievergoeding. Het kan wel zijn dat je een ontslagvergoeding overeenkomt met je werkgever. Deze neem je op in de vaststellingsovereenkomst.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je in beginsel ook recht op WW-uitkering, mits je aan de voorwaarden voldoet. Belangrijk bij deze tweede smaak is dat je niet verwijtbaar werkloos mag zijn. Het initiatief voor je ontslag moet dan ook bij de werkgever liggen en niet bij jou.

 

Het spreekt voor zich dat we over dit onderwerp een boekwerk kunnen schrijven. Voor nu is van belang dat je weet dat de termen wel degelijk qua juridische lading van elkaar verschillen. Mocht je nou zelf in een dergelijke situatie zitten, laat je goed adviseren over jouw rechten en alle mogelijke gevolgen. Mocht je graag willen dat Flegal je hierin bijstaat, neem gerust contact met ons op.